पाठ्यक्रम
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सहायकस्तर चौथो तह, ल्याब असिष्टेन्ट पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
मंसिर १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, सहायकस्तर चौथो तह, वैद्य पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
मंसिर १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अ.न.मी. पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
मंसिर १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह, कोल्ड चेन असिष्टेन्ट तथा अ.हे.ब. पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
असोज ७, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन र फरेष्ट रिसर्च समूह, सहायक पाँचौं तह रेञ्जर भू-संरक्षण सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, सहायक चौथो तह असिस्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सहायक पाँचौं तह सर्भेक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा, फूड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल समूह, सहायक पाँचौं तह प्राविधिक सहायक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवाका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ.एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा, फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह, निरीक्षण उपसमूह, सहायक पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सहायक पाँचौं तह, तथ्याङ्क सहायक पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
भदौ १२, २०८० प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा समूह तथा स्थानीय सरकारी सेवा तर्फ आन्तरिक लेखा परीक्षण र कानुन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक) पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम